SEO TEENUSED

Suurendame sinu veebilehe nähtavust orgaanilistes otsingutulemustes, aitame kaasa müügile ning loome ettevõttele positiivse kuvandi veebis.

Orgaanilise liikluse kasvatamine

Miks SEO?

 • Optimeeritud orgaaniline veebiliiklus on pikemas perspektiivis kõrge investeeringutasuvusega;
 • Kõrged positsioonid suurendavad brändituntust ning usaldusväärsust;
 • SEO on pikemas perspektiivis üldjuhul odavam kui reklaami ostmine;
 • Tulemused on täpselt mõõdetavad;

Mida pakume?

Fakt on see, et iga veebileht vajab suuremal või vähemal määral optimeerimist, aga kui palju sellesse investeerida tuleks ja millist kasu sinu veebileht võiks SEO teenusest saada, sõltub mõningatest teguritest.

Kõigepealt tuleb meil välja selgitada kui palju sinu ettevõttega seonduvaid tooteid või teenuseid üldse Googlest otsitakse ning kui suur on konkurents otsingutulemustes. Kes on sinu konkurendid ja kui tugevad on nende veebilehed. Kui väärtuslikud on need märksõnad millega tahetakse esile tulla ning kui keeruline on nende märksõnadega domineerida.

Kõiki neid tegureid arvesse võttes saame koostada teile SEO strateegia ning hinnapakkumise.

Kui oleme SEO vajalikkuse välja selgitanud ning veendunud, et SEO teenus võiks teile reaalset kasu tuua, siis esimeseks tegevuseks on tavaliselt SEO audit. Selle käigus analüüsime teie veebilehe nähtavust mõjutavaid tegureid ning koostame dokumendi koos soovitustega olukorra parandamiseks. See saab olema alusdokumendiks kodulehe haldurile vajalike muudatuste sisse viimiseks. Halduri või arendaja puudumisel viime muudatusi sisse ka ise.

SEO tundub Sinu jaoks raketiteadus, aga tahaksid olla Google’s nähtav? Või ajapuuduse tõttu pole aega SEO’ga tegeleda ning tahaksid kogu protsessi usaldada spetsialistide kätte?

Pakume kuupõhise teenusena täielikku SEO haldust, mis sisaldab:

 • Märksõnade ja konkurentide analüüsi;
 • SEO auditit ja optimeerimist;
 • Kasutajakogemuse parandamist;
 • Usaldusväärsuse tõstmist läbi sisuturunduse ning linkide ehitamise;
 • Veebilehe nähtavuse monitoorimist ning järjepidevat SEO arendust;
 • Igakuist ülevaadet tulemustest;
 • Konsultatsiooni;

Kuupõhise SEO teenuse minimaalne tööde kestvuse aeg on 6 kuud, see on optimaalne aeg silmnähtavate tulemuste saavutamiseks. 

Mis veel?

Tulemuste saamiseks kindlat aega öelda on keeruline kuna iga veebileht on erineva arengutasemega ning tulemused sõltuvad päris mitmest tegurist.

Näiteks värskelt loodud veebileht, mis siseneb suure konkurentsiga turule, nõuab järjepidevat SEO tööd ning konkurentidest ettepoole saamine võib võtta aastaid.

Samas madalama konkurentsiga valdkondades võib silmnähtavaid tulemusi saavutada juba paari kuuga kui veebileht on kvaliteetne ja SEO sõbralik.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tulemused sõltuvad järgmistest faktoritest:

 • Veebilehe hetkeolukorrast otsingutulemustes;
 • Konkurentsist;
 • SEO tööde mahust;
 • Kliendi enda panusest SEO töödesse ning veebilehe arengusse;
 • Google otsingualgoritmide muudatustest;

SEO ei ole meie jaoks pelgalt tööd vaid ka elustiil, mis pakub põnevaid väljakutseid ning pinget. Meie tugevaks küljeks on kogemused rahvusvahelisel turul, mis on andnud meile väärtuslikke teadmisi juba üle kümne aasta. Me hoiame ennast SEO mailmas toimuvaga pidevalt kursis, proovime aru saada Googli algoritmide toimimismehhanismidest ning katsetame reaalselt järgi ka erinevaid SEO teooriaid. Meie pakutavad SEO teenused ja strateegiad on kokku pandud pikaajaliste kogemuste põhjal, mis on meie klientidele kui ka meie enda veebilehtedele reaalseid tulemusi toonud.

Küsi pakkumist

Rääkige meile oma veebilehest! vaatame selle üle ja leiame koos sobiva strateegia. Mida rohkem alginfot, seda parem.

Näiteks oleks hea teada järgmist:

 • Milliste märksõnadega soovite esile tulla
 • Millist koostöövarianti te otsite
 • Kas veebilehele on juba mingisugust SEO’d tehtud ja kui, siis mida täpsemalt?
 • Jne
 • rait@rankbrain.ee
 • +372 56 454 028
 • raiz114